Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Dashuria e Allahut ndaj Musait alejhis-selam

Alameh Muhammed bin Abdil-lah es-Subejjil 

Burimi: Rasa’il fil-‘Akideh ued-Da’ueh, fq. 15

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (te’ala) ka thënë:

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي

“Unë kam hedhur në ty dashurinë Time, që të rritesh nën Syrin (kujdesin) Tim.” 1

Në këtë ajet Allahu (subhanehu ue te’ala) tregon për dashurinë e Tij ndaj Musait (alehis-selam) dhe se Allahu bëri që edhe krijesat e Tij ta duan atë. Kjo është dëshmi se Allahu e mbikëqyrte robin e vet Musën (alejhis-selam) dhe se Ai kujdesej për të.

Ky ajet, gjithashtu konfirmon Syrin e Allahut (azze ue xhel) me të cilin Ai i sheh të gjitha krijesat e Veta, ashtu siç i përshtatet Allahut me Madhërinë e Tij. Pra, ne jemi të obliguar t’i pranojmë Cilësitë e Allahut (subhanehu ue te’ala) të cilat i ka konfirmuar për veten e Tij. Mirëpo, ne jemi të bindur se ato nuk i ngjasojnë cilësive të krijesave të Tij.


1 Ta-Ha 20:39

Shpërndaje: