Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ndalohet t’u lutesh cilësive të Allahut

Alameh Salih bin Sad es-Suhejmi 

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Lutet: “O fytyra e Allahut! O fytyra e Allahut!” Kështu luten. Por ata e lusin cilësinë, e nuk e lusin Allahun. Kujt i luten?

I luten cilësisë. O fytyra e Allahut!

Dhe tjetri thotë: “O mëshira e Allahut!” ose “O butësia e Allahut!”.

Ndërsa t’i lutesh cilësisë është t’i bësh shirk Allahut (tabarak ue te ala).

Ti a po i lutesh cilësisë apo Atij që është i cilësuar me atë cilësi?

A është obligim t’i lutesh cilësisë apo të Cilësuarit?

T’i lutesh të Cilësuarit.

Zoti thotë: ”Më lutuni Mua dhe Unë u përgjigjem!”

Nuk lejohet që t’i lutesh vetë cilësisë, të thuash: “O mëshira e Allahut, o fuqia e Allahut, o mirësia e Allahut, oj dora e Allahut!” Kjo nuk lejohet!

Të thuhet: “O fytyra e Allahut!” Nuk lejohet të thuash: “O fytyra e Allahut.” Kjo është t’i bësh shirk Allahut duke iu lutur cilësisë.

Shpërndaje: