Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Platforma e Mutezilive

Imam Shems-ud-Din Muhammed bin Ahmed edh-Dhehebi (v. 748)

Burimi: Sijar A´lam-in-Nubala (6/24)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ahmed bin Selemeh na tregoi, nga Muhammed bin Ebi Zejd el-Karrani: Mahmud bin Ismail na tregoi: Kadasheh na tregoi: Ebul-Kasim et-Tabarani na tregoi: el-Abas bin el-Fadl el-Asfati na tregoi: Sulejman bin Harb na tregoi: e kam dëgjuar Hamad bin Zejdin duke thënë: e kam dëgjuar Ejubin duke thënë kur ai përmendi Mutezilitë:

“Platforma e tyre është që të mohojnë se ka diçka mbi qiell.”

Shpërndaje: