Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Qëndrimi i Allahut – Bukhari

Imam Muhammed bin Ismail el-Buhari 

Burimi: el-Xhemi ‘el-Musned (7418-7422)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

”Kapitulli: ”Dhe froni i Tij ishte mbi ujë dhe Ai është Zoti i fronit madhështor ”

7418 – I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Allahu ka ekzistuar dhe asgjë nuk ka ekzistuar para Tij dhe froni i tij ishte mbi ujë. Pastaj Ai krijoi qiejt dhe tokën dhe shkroi gjithçka në leuhi-mahfuth.”

7420 – Aishja ka thënë: ”Zejnebi e kishte zakon të krenohej para grave tjera të profetit (salAllahu alejhi ue selem) duke thënë:

Juve ju martuan familjet tuaja, ndërsa mua më martoi Allahu me profetin nga mbi shtatë qiejt.”

7421 – Enes bin Malik ka thënë:

”Ajeti në lidhje me hixhabin është shpallur në lidhje me Zejneb bint Xhahsh. Ditën e martesës, profeti (sal Allahu alejhi ue selem) ofroi bukë dhe mish. Ajo e kishte zakon të mburrej para grave tjera të profetit (sal Allahu alejhi ue selem) duke thënë: Allahu më ka martuar mua me profetin nga mbi qiell.”

7422 – I dërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Kur Allahu përfundoi krijimin, e shkroi tek Ai mbi fronin e Vet: Mëshira Ime e ka mundur hidhërimin Tim!”

Shpërndaje: