Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

73.Sahabët luftuan kundër atyre që e ngritën një person në nivelin

Autor: Imam Muhammed bin Abdil-Uehab (v. 1206)

Shpjegues i librit: Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sherh Kefsh-ish-Shubahat

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Gjithashtu mund të thuhet: “Sahabët e të dërguarit të Allahut ﷺ luftuan kundër fisit Benu Hanifeh edhe përse ata u bënë muslimanë me profetin ﷺ dhe se dëshmuan shahadetin, e thirrnin ezanin dhe e falnin namazin.”                     

Shpjegimi

Kjo është një përgjigje e tretë. Sahabët (radijAllahu anhum) luftuan kundër Musejlemes dhe pasuesve të tij. Ata hoqën ndalesën për pasuritë dhe jetën e tyre edhe pse ata dëshmuan shahadetin. Ata e thërrisnin ezanin dhe e falnin namazin. Por ata e ngritën një individ të caktuar të jetë në nivel të profetit ﷺ. E çfarë të themi në lidhje me atë që e ngriti një individ të caktuar në bövelen e të Plotfuqishmit në qiej e në tokë? A nuk është më shumë e drejtë për t’u gjykuar ky me kufër (mosbesim) se sa ai që ngritë një krijesë në një nivel të një krijese tjetër? Kjo është e qartë. Megjithatë, kjo është ashtu siç ka thënë Allahu (te ala):

”Në këtë mënyrë Allahu vulos zemrat e atyre që nuk kuptojnë.” 30:59

Shpërndaje: