“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

A është muslimani i detyruar që të pasojë një nga katër medhhebet?