“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Fet’h Rabb-il-Berijjeh bi Talkhis-ul-Hamauijjeh