“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Et-Ta’likat el-Mukhtasarah alal-Akideh et-Tahauijjeh